Ristiinan aluejohtokunta, kokous 8.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Käyttö- ja toimintasuunnitelma 2017, Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2017-184

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin 19.12.2016 § 155. Määrärahojen käytöstä ja vastuusta on talousarvioasiakirjassa tarkemmat ohjeet yleisestä vastuusta määrärahoista, seurantavastuusta, avustuksista sekä pysyväisohjeet.

Aluejohtokunnan käyttömääräraha on 35 000 euroa vuodessa ja määräraha on jaettu kahteen osioon nykyisen aluejohtokunnan käytettävissä olevaan ja uuden aluejohtokunnan käytössä olevaan. Liitteenä on tarkempi selvitys.

PAINOPISTEALUEET

Mikkelin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia, jota johdetaan kolmen hyvinvointiohjelman avulla: asukkaiden, elinkeinojen sekä luonnon avulla.

Ristiinan aluejohtokunta painottaa toiminnassaan vuodelle 2017 seuraavia alueita;

Aluejohtokunnan rooli ja toiminta Mikkelin kaupungin organisaatiossa

Aluejohtokunnat siirtyvät 1.7.2017 lukien sivistystoimen ja hyvinvoinnin palvelualueeseen ja siellä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alle. 

Nykyisten aluejohtokuntien toimikautta on jatkettu poikkeuksellisesti 31.5.2017 saakka. Aluejohtokuntien jäsenten valtuustokausi on 1.7.2017- 31.12.2020 ja heidän toimintansa alkaa käytännössä 1.8.2017 lukien. Aluejohtokuntien toiminta tulee muuttumaan niin organisatorisesti kuin itse toimintavoiltaan.

Tuleva aluejohtokunta laatii toimikaudelleen toimintastrategian, jossa toiminnan lähtökohtana on Mikkelin kaupungin strategia ottaen huomioon paikallisen toimintaympäristön ja – kulttuurin.

Asukkaille kohdistuvien peruspalvelujen säilyttäminen 

Mikkelin kaupungin palvelujen riittävän tason ylläpitäminen Ristiinassa valtuustokaudella.

Tiedottaminen
Aluejohtokunta tiedottaa asioista, toimenpiteistä, joilla se toteuttaa alueen asukkaiden hyvinvointia, edistää paikallishankkeita, toimintaa ja kulttuuria. Aluejohtokunta tiedottaa Ristiinan alueella ilmestyvissä lehdissä, Ristiinan kotisivulla ja Mikkelin kaupungin kotisivulla sekä alueradiossa. Ristiinan aluetta on markkinoitava laajemmin Mikkelin kaupungin omassa markkinoinnissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta vahvistaa käyttö- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Sari Teittinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.36.

Tiedoksi

Aluejohtokunnan jäsenille