Ristiinan aluejohtokunta, kokous 8.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Asukkaiden kuulemistilaisuus, Ristiinan aluejohtokuntaan valittavaksi esitettävistä jäsenistä kaudelle 2017-2020

MliDno-2017-188

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnat ja kylien neuvottelukunta jatkavat nykyisellä kokoonpanolla 31.5.2017 asti. Uusi valtuusto valitsee 12.6.2017 uudet aluejohtokunnat alueita kuultuaan ja samalla kylien neuvottelukunnan toiminta lakkaa. Aluejohtokunnat sekä kylien neuvottelukunnat valmistelevat kukin nykyiselle toiminta-alueelleen vähintään yhden yleisen alueen asukkaiden kuulemistilaisuuden, jonka pohjalta alue esittää 15.5. mennessä kaupunginhallitukselle alueittain aluejohtokuntiin valittavaksi esitettävät jäsenet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että asukkaiden kuulemistilaisuus pidetään viikolla 17 (24.4. - 28.4.2017). Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin Ristiinalaisessa ja Ristiinan kotisivulla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jari Viitikka, Olli Lahti