Ristiinan aluejohtokunta, kokous 8.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Astuvansalmen kalliomaalaukset Ristiinassa – Amatsoni-tilateos

MliDno-2017-327

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan merkittävin nähtävyys on Astuvansalmen kalliomaalaukset ja se sijaitsee Astuvansalmella, parinkymmenen kilometrin päässä Ristiinan keskustasta. Kyseessä ovat pystysuorassa kalliopinnassa noin kymmenen metriä vedenpinnan yläpuolella sijaitsevat Pohjoismaiden suurimmat kalliomaalaukset.  Astuvansalmen kalliomaalauksista tekee erityisen nimenomaan kohteessa esiintyvien kuvien suuri määrä. Maalauskokonaisuuteen sisältyy peräti 65 erilaista kuvaa, kun suurin osa Suomen kalliomaalauskokonaisuuksista sisältää vähemmän kuin viisitoista kuvaa. Niiden iäksi on saatu 6000―4500 vuotta.

Tällä nähtävyydellä on erityistä matkailullista merkitystä niin Ristiinalle kuin Mikkelille ja siksi sen esille tuominen Ristiinan taajaman ja valtatie 13 liittymässä on perusteltua maisemakyltin avulla. Tätä tarkoitusta on tuotu esille Amatsoni-tilateoksella.

Hanke on ollut vireillä Ristiinan aluejohtokunnassa loppuvuodesta 2016 ja aluejohtokunta totesi päätöksessään, että se ei tue hankkeen toteutusta. Perusteluna oli se, että hanke on kulttuurihanke ja siten kaupungin hanke, lisäksi aluejohtokunnalla ei ole riittäviä resursseja sen toteuttamiseksi. 

Koska hanke on myös merkittävä matkailullisesti niin Mikkelin kaupungille sekä Ristiinan alueelle, niin se tulisi toteuttaa kaupungin hankkeena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Aluejohtokunta esittää, että Mikkelin kaupungin tekninen toimi ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta merkittävästä kulttuuri- ja matkailunähtävyydestä voidaan tiedottaa laajasti Ristiinan taajaman ja valtatie 13 liittymässä. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, tekninen toimi, Jouni Riihelä