Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Wc:n hankkiminen Rantapuistoon

MliDno-2018-901

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan Rantapuistoa käytetään monipuolisesti moniin tarkoituksiin. Puistossa on muun muassa lasten leikki- ja uimapaikka sekä matonpesupaikka. Lisäksi Rantapuistossa järjestetään monenlaisia tilaisuuksia. Puiston puutteena on kuitenkin se, että siellä ei ole yleisövessaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta esittää, että Rantapuistoon rakennetaan yleisö-wc.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Rantapuistoon rakennetaan yleisö-wc.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta, viher- ja metsäaluepalvelut/Marko Vuorinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.