Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Sihteerin nimeäminen Ristiinan aluejohtokuntaan

MliDno-2018-904

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hallintopalvelukeskus on nimennyt Anne Salmen Ristiinan aluejohtokunnan sihteeriksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Anne Salmi, Ira Rehn, Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.