Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ristiina-Mikkeli-Ristiina linja-autovuorojen lisääminen sekä reitin laajentaminen

MliDno-2018-897

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan ja Mikkelin välille toivotaan yksi linja-autovuoro lisää aamupäivälle ja yksi linja-autovuoro lisää iltapäivälle, koska vuoroja tarvitaan asiointia varten. Lisävuorot pitäisi lisäksi ajaa Linnaniemen ja Juurilahden kautta.

Ihmiset asuvat yhä pidempään omissa asunnoissaan ja siksi julkisen liikenteen vuoroja tarvitaan lisää. Monella ei lisäksi ole omaa autoa ja julkisen liikenteen käyttöä pidetään muutenkin suositeltavana ja kestävän kehityksen mukaisena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle Mikkeli-Ristiina-Mikkeli  -välille yhtä lisävuoroa aamupäivälle ja yhtä lisävuoroa iltapäivälle niin, että lisävuorot kulkevat Linnaniemen ja Juurilahden kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta, Liisa Heikkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.