Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten,​ että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Vartiainen ja Jari Viitikka.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Vartiainen ja Jari Viitikka.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.