Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat,​ mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Käsiteltiin seuraavat asiat:

  • 1918 sodan sankarivainajien muistolaatan paljastustilaisuus 15.5.2018 klo 14:00 sankarihautausmaalla. Tilaisuudesta ilmoitetaan Ristiinalainen lehdessä.
  • Kesäkemut -tapahtuman valmistelun tilannekatsaus.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.