Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kesäkatu-tapahtuman ulottaminen aluejohtokuntien alueelle, Ristiinan ajk

MliDno-2018-686

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kantakaupungissa on järjestetty kesäisin ns. Kesäkatu-tapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena on tarjota paikallisille esiintyjille, seuroille ja järjestöille mahdollisuus tulla esille ja tuoda osaamistaan näkyväksi. Samalla se on alusta osallisuudelle. Tapahtumaa tuottaa ja fasilitoi Event Production Finland Oy. Nyt tapahtuma on tarkoitus ulottaa myös aluejohtokuntien alueelle, että paikalliset toimijat eri puolilla Mikkeliä pääsisivät esille. Kaupungilla ja Event Production Finland Oy:llä on kumppanuussopimus Kesäkatu-tapahtuman tuottamisesta. Konsepti on ollut suosittu, ja sen laajentamista halutaan kokeilla etenkin osallisuusnäkökulmasta. Aluejohtokunnilla on mahdollisuus järjestää omalla alueellaan Kesäkatu-tapahtuma osana koko kaupunkia koskevaa kokonaisuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Esitys kokouksessa.

Päätös

Ristiinassa järjestetään omatoimisesti Kesäkemut -tapahtuma, erillisestä tapahtumasta ei nähdä saatavan lisäarvoa. Aluejohtokunta antaa suostumuksen listata Kesäkemut -tapahtuma osaksi Mikkelin Kesäkatu -ohjelmaa.

Tiedoksi

Event Production Finland, Susanna Latvala

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.