Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Haja-asutusalueen koulukyytien käytön laajentaminen

MliDno-2018-899

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Koulukyyditysten nykyinen käytäntö edellyttää, että kyydityksen piirissä olevat lapset menevät koulukyydeillä koulun jälkeen suoraan kotiinsa. Joskus olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista, että koululaisille olisi mahdollisuus mennä kyydityksellä koulun jälkeen esimerkiksi kaverinsa luokse. Koulukyyditysjärjestelmää voisi laajentaa ja joustavoittaa niin, että kyydityksen piirissä olevat lapset voisivat koulun jälkeen mennä kyydityksen turvin muuallekin kuin kotiinsa sillä edellytyksellä, että kyytiin mahtuu ja että tähän on lapsen huoltajien suostumus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että koulukyyditysjärjestelmää kehitetään esittelytekstissä kuvatulla tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta, Virpi Siekkinen, Seija Manninen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.