Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Brahentienvarren maisemointi ja siisteyden kohentaminen

MliDno-2018-900

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan kirkonkylän läpi menevän Brahentien varsi on päässyt monin paikoin pusikoitumaan ja kaipaa maisemointia ja siistimistä. Erilaiset istutukset parantaisivat huomattavasti tienvarren ilmettä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Brahentienvarren maisemoinnista ja siistimisestä tehdään suunnitelma.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta, viher- ja metsäaluepalvelut/Marko Vuorinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.