Ristiinan aluejohtokunta, kokous 24.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Osallistuminen Kesäkemut tapahtumaan 30.6.2017

MliDno-2017-1177

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinassa järjestetään aiemman perinteen mukaisesti Kesäkemut perjantaina 30.6.2017 klo 18.00 Ristiinan Metsälinnassa. Järjestäjinä toimivat Ristiinan yrittäjät ja Ristiinan aluejohtokunta. Tapahtumalla juhlistetaan samalla Suomi-100 vuotta. Ohjelma sisältää mm. kansantanssia, puheen; sosiaali- ja terveysministeri Rehula, tanssit, tarjolla kahvia ym. Aluejohtokunnan kustannusosuus tapahtumasta on 2 200 euroa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta osallistuu tapahtuman kustannuksiin 2 200 eurolla. Tuki maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.                    

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä, että aluejohtokunta kustantaa myös tapahtuman ilmoituskuluja enintään 400 eurolla.

Tiedoksi

Ristiinan Urheilijat, Ristiinan yrittäjät, Merja Pönniö