Ristiinan aluejohtokunta, kokous 24.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kuomiokosken kenttäalueen kunnostus kohdeavustus - Kuomiokosken alueen kyläyhdistys ry

MliDno-2017-1153

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuomiokosken alueen kyläyhdistys ry hakee Ristiinan aluejohtokunnalta kohdeavustusta virkistys/tapahtumakentän tekoon 1 500 euroa.

Kuomiokoskella ei ole tällä hetkellä yleistä ulkoaluetta, (poislukien entisen koulun vieressä sijaitseva "kenttä" jossa lähinnä kasvaa kohta jo metsäksi luokiteltavaa risukkoa) jossa voisi kokoontua pelaamaan mölkkyä, heittämään saapasta tai frisbeetä jne.

Nyt on herännyt kiinnostus tehdä kaikkien käytössä oleva kenttäalue Kuomapirtin takana olevalle, kaupungin omistamalle alueelle. Kaupungilta on alustavasti saatu lupa alueen käyttöön.

Tarkoituksena on tehdä murskeesta noin 10x20 metrin kokoinen kenttä, jonka viereen hankitaan penkkejä, pöytä, istutuksia ja, jos mahdollista, siirretään entisen koulun alueella oleva laavu kentän viereen. Näin saataisiin kenttä ja ympäristö jossa voisi kokoontua isommallakin porukalla ja kelin niin vaatiessa, laavu tarjoaisi suojan.

Alustavasti on laskettu kustannuksia: murske + aluskangas 1 200 euroa, penkit ja istutukset 300 euroa. Kaikki työ tehdään talkoilla, avustussumma kohdistuu raaka-aineiden hankintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee hankkeen tarvikehankintoja 1 500 eurolla toteutuneita kustannuksia vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Ari Hämäläinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Ari Hämäläinen

Tiedoksi

Kuomiokosken alueen kyläyhdistys ry, Merja Pönniö