Ristiinan aluejohtokunta, kokous 24.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kulttuurikierros Ristiinassa 10.6.2017 Vitsiälän kyläseura, kohdeavustus

MliDno-2017-1175

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Vitsiälän kyläseura ry hakee avustusta kulttuurikierroksen järjestämiseen kyliemme kulttuurikohteisiin. Kyläseuran tavoitteena on kehittää kulttuurikierros, jolla kerromme kulttuuriperinnöstämme ja herätämme kiinnostusta asuinympäristöömme.  Kulttuuurikierros tehdään 10.6.2017 valtakunnallisena Avoimet Kylät-päivänä. Avoimet Kylät on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.  Kulttuurikierroksen vetäjänä on Seppo Lindqvist ja kierros tehdään bussilla.  Yhdistys hakee tukea 400 e (bussi ja opastuspalkkio) aluejohtokunnalta. Kulttuurikierrokseen ei ole saatu tai haettu avustusta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee kulttuurikierrosta enintään 200 eurolla toteutuneista kustannuksista (50 %). Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vitsiälän kyläseura ry, Merja Pönniö