Ristiinan aluejohtokunta, kokous 24.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Ennen kokousta aluejohtokunnan jäsenistä otettiin yhteisvalokuva ja kokouksen jälkeen oli illallinen Metsälinnassa.

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätövaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.