Ristiinan aluejohtokunta, kokous 23.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ristiinan aluejohtokunnan lausunto, Pelloksen eteläisen teollisuusalueen 1. asemakaava

MliDno-2015-2447

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin 60. kaupunginosan Ristiinan tiloja Pellos 491-537-39-2, Pelletti 491-537-39-3 ja Pelloksen maantietä 491-895-1-5118 koskeva asemakaava / Pelloksen eteläinen teollisuusalue.

Mikkelin kaupunginhallitus pyytää lausuntoanne otsikossa mainitusta kaavaehdotuksesta 27.3.2017 mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan alustavasti 13.2.2017 § 62.

Kaavaehdotus selostuksineen löytyy kaupungin nettisivuilta www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko-> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 13.2.2017 kokous § 62 tai oheisesta linkistä http://mikkeli.cloudnc.fi/fi- FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1322017/Ristiinan_Pelloksen_etelaisen_teollisuus(3333)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa Pelloksen eteläisen teollisuusalueen asemakaavaehdotukseen.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä, että erityisesti tulee kiinnittää huomiota liikenteen turvallisuuteen ja toimivuuden parantamiseen.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu/Jari Ahonen, Kirsi Avelin