Ristiinan aluejohtokunta, kokous 23.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ristiinan aluejohtokunnan lausunto, Paljavesi-Niinivesi rantayleiskaavan muutos

MliDno-2016-2121

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin Outilan kylän tiloja Uimakallio 491-544-1-68 ja Hamppu 491-544-1-77 koskeva rantayleiskaavan muutos / Paljavesi-Niinivesi

Mikkelin kaupunginhallitus pyytää lausuntoanne otsikossa mainitusta kaavamuutosehdotuksesta 27.3.2017 mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan alustavasti 13.2.2017 § 61. Kaavaehdotus selostuksineen löytyy kaupungin nettisivuilta www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko-> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 13.2.2017 kokous § 61 tai oheisesta linkistä http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1322017/PaljavesiNiinivesi_rantayleiskaavan_muut(3322)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa rantayleiskaavan muutokseen Paljavesi-Niinivesi tiloilla 491-544-1-68 ja 491-1-77.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu/Jari Ahonen, Kirsi Avelin