Ristiinan aluejohtokunta, kokous 23.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ristiinan aluejohtokunnan kohdeavustus - Kuomiokosken alueen kyläyhdistys ry

MliDno-2017-704

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuomiokosken alueen kyläyhdistys ry hakee aluejohtokunnalta tukea 1000 euroa vierasvenelaiturin korjaukseen ja ilmoitustaulun rakentamiseen. Avustussumma kohdistuu tarvikkeiden hankintaan, kaikki työ tehdään talkoilla.

Vierasvenelaiturin korjauksen toivotaan mahdollistavan paremmin venevieraiden käyntejä Kuomiokoskella; Kallaveden rannoilla on kymmeniä (satoja?) mökkejä, joten käyttäjäkuntaa riittää. Ilmoitustaulun tekemisellä pyritään saamaan esim. kyläyhdistyksen tapahtuma-ilmoitukset selkeämmin/kohdistetusti näkyville; nykyisin ilmoituksia on laitettu sunnuntai-postilaatikoihin jne.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee vierasvenelaiturin kunnostusta ja ilmoitustaulun rakentamista 1000 eurolla todellisista kustannuksista,100 %. Tuki kohdistuu tarvkikehankintoihin. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Ari Hämäläinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Ari Hämäläinen

Tiedoksi

Kuomiokosken alueen kyläyhdistys ry, Merja Pönniö