Ristiinan aluejohtokunta, kokous 23.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1. Asukkaiden kuulemistilaisuus  24.4.2017 klo 18.00 Ristiinan aluejohtokunnan jäsenten valinnasta tiedottaminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Tapahtumasta tulee tiedottaa Ristiinalainen lehdessä ja Ristiinan kotisivulla .

Päätös

Hyväksyttiin.