Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Vitsiälän kyläseura ry, kyläkirjan painatus, kohdeavustus

MliDno-2016-539

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Vitsiälän kyläseura ry hakee tukea aluejohtokunnalta yhdistyksen kyläkirjan uuden painatuksen tekemiseen 5000 euroa.  Aiempi kyläkirja on tehty v. 2011 yhdistyksen täyttäessä 20 vuotta. Uudistettu painos on tarkoitus julkaista yhdistyksen 25-juhlan yhteydessä elokuussa 2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee kyläkirjan tekoa enintään 1500 eurolla todellisista kustannuksista, 30  %. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vitsiälän kyläseura ry