Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vitsiälän kyläseura ry, Sampolan sisäänajotien ja pihan sorastus, kohdeavustus

MliDno-2016-538

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Vitsiälän kyläseura ry hakee tukea aluejohtokunnalta kylätalo Sampolan sisäänajotien ja piha-alueen sorastukseen 850 euroa. Tien ja pihan kunto on heikentynyt runsaiden sateiden vuoksi.                                                                                                    

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee piha-alueen sorastusta enintään 595 eurolla todellisista kustannuksista, 70 %. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vitsiälän kyläseura ry,