Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ristiinan mielenterveysyhdistys Risla ry, digikameroiden hankinta, kohdeavustus

MliDno-2016-572

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan mielenterveysyhdistys Risla ry hakee aluejohtokunnalta tukea kolmen digikameran hankintaan  á 175 euroa, yhteensä 525 euroa. Yhdistyksen toiminnassa aloittaa ”Linssin takaa" -kamerakerho huhtikuussa toiminnan.  Kaikilla yhdistyksen jäsenillä ei ole mahdollista hankkia omaa kameraa, joten yhteiset kamerat mahdollistavat heidän osallistumisen tähän toimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee hankintaa enintään 262 eurolla todellisista kustannuksista, 50 %. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Keskustelun kuluessa Jukka Kuusela esitti Erkki Rantalaisen kannattamana, että hakijalle myönnetään tukea digikameroiden hankintaan 525 euroa. Perusteena on se, että yhdistys tekee erittäin hyvää työtä heikompiosaisten hyväksi. Lisäksi luonnossa liikkuminen ja kuvaaminen tukee mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Aluejohtokunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn muutosesityksen, että hakijalle myönnetään tukea digikameroiden hankintaan enintään 525 euroa todellisista kustannuksista (100%). Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan esteellisenä oli poissa Vesa Himanen.

 

Tiedoksi

Risla ry