Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ristiinan alueen investointi- ja peruskorjaushankkeet v. 2017

MliDno-2016-914

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin tekninen toimi on kutsunut aluejohtokuntien puheenjohtajat 7.4.2016 Mikkelin virastotalolle kertomaan kunkin aluejohtokunnan alueen investointi- ja peruskorjaushankkeista tai muista tarvittavista toimenpiteistä vuonna 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää  seuraavia investointi- ja peruskunnostuskohteita Ristiinasssa vuonna 2017;

1. Haja-asutus alueiden teiden perusparannusten tukemisen jatkaminen.

2. Kunnallistekniikan peruskunnostuksen jatkaminen Ristiinan kirkonkylällä ja Pellosniemen taajamassa jossakin mittakaavassa.

3. Tiealueiden peruskunnostusta Ristiinan kirkonkylällä mm. Pietarintie sekä Pellosniemellä, jossa Ostolahdentie ja Mäkirannantie peruskunnostettaisiin.  

4. Kuomapirtin kohtalo/korvaavat tilat

5. Kisakaaren kiinteistön peruskunnostus

6. ESE:n kaukolämpösuunnitelmien toteutuminen Ristiinan kirkonkylällä

7. Uikkalan alueen yleisilmeen parantaminen

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä, että listalle otetaan mukaan Ristiinan sotakoulun peruskunnostus.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin tekninen toimi