Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ristiinan Urheilijat ry, yleisurheilijoiden valmennus- ja leiritys, kohdeavustus

MliDno-2016-566

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan Urheilijat ry hakee tukea aluejohtokunnalta yleisurheilijoiden valmennukseen ja leiritykseen v. 2016 yhteensä 6800 euroa. Leiritys tapahtuu Tanhuvaarassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee toimintaa enintään 4 080 eurolla todellisista kustannuksista, 60 %. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin. Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä oli poissa Petri Tikkanen.

Tiedoksi

Ristiinan Urheilijat ry