Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Toimintasuunnitelman valmistelu ja hyväksyminen

MliDno-2017-1824

Valmistelija

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Kuvaus

Liitteenä toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Aluejohtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.