Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kokousajankohdat vuodelle 2018

MliDno-2017-1826

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta päättää kokouspäivät vuodelle 2018 seuraavasti:

  • 21.2.2018
  • 25.4.2018
  • 27.6.2018
  • 5.9.2018
  • 10.10.2018
  • 14.11.2018
  • 19.12.2018

Kokoukset alkavat klo 17.00 ja kokouspaikkana on Metsälinna.

Kokousajankohtia voidaan lisätä, tai vähentää asioiden tarpeen mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.