Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.11.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 42 Lausunto asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarviosta 2020/Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2019-1494

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta antaa lausuntonaan seuraavan:

Linnaniementie tulee asfaltoida osuudelta, jota ei ole vielä pinnoitettu.

Ristiinan aluejohtokunta puoltaa Ristiinan yleiskaavan aloittamista vuonna 2020.

Tiedoksi

talouspalvelut, kaupunkiympäristölautakunta, tekninen johtaja