Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Ristiinan aluejohtokunnan avustusjakoperusteiden päivittäminen

MliDno-2015-2296

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kotisivulla on uudistettu avustusten hakumenettely ja ohjeistus avustusten hakemiseksi. Uudistuksen seurauksena hakemukset tulee tehdä sähköisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta;  http://www.mikkeli.fi/avustukset#aluejohtokunnat. Tehdyt uudistukset koskevat myös aluejohtokuntia. Ohjeissa ei ole yhtä yksityiskohtaisesti ohjeistettu hakijoita, kuin mitä on aluejohtokunnan ohjeissa. Tämän johdosta on tarpeellista päivittää aluejohtokunnan aiemmin vahvistamat avustusjakoperusteet (12.3.2014).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta vahvistaa avustusten jakoperusteet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Milja Kinni-Jenu