Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Risla ry, pikkujoulumatka, kohdeavustus

MliDno-2015-2277

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Risla ry hakee avustusta yhdistyksen järjestämään pikkujoulumatkaan Anttolanhoviin. Yhdistys tukee matkaa jouluaterian osalta niin, että vähävaraisemmatkin pääsevät mukaan. Avustusta haetaan linja-autokyyditykseen, jonka kustannus on 385 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee tapahtumaa enintään 385 eurolla toteutuneista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin. Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä oli poissa Vesa Himanen.

Tiedoksi

Risla ry