Rakennuslautakunta, kokous 31.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja:

  • § 4 Päätös rakennuspaikkakohtaisesta tuotteen hyväksynnästä, Alfacom Py, Mikkelin keskussairaala/Esper-hanke, Porrassalmenkatu 35-37, rakennusluvassa 16-663
  • § 3 Oman auton käyttö työajossa/jäteasiain tarkastaja Kaisa Helaakoski
  • § 4 Oman auton käyttö työajossa/rakennustaskastaja Janne Hämäläinen
  • § 5 Oman auton käyttö työajossa/rakennustarkastaja Ilkka Paajanen
  • § 6 Oman auton käyttö työajossa/määräaikainen rakennustarkastaja Hannu Ahonen
  • § 7 Oman auton käyttö työajossa/rakennustarkastaja Janne Tervo
  • § 9 Määräaikaisen toimistosihteerin valinta

Hallintopäällikkö:

  • § 2 Pysäköinnintarkastajien vuosilomasijaisuudet kesällä 2016
  • § 6 Näyttöpäätetyön edellyttämien silmälasien korvaaminen, toimistosihteeri Sirpa Pajunen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.