Rakennuslautakunta, kokous 31.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Talouden seuranta 7/2016, rakennuslautakunta

MliDno-2016-1122

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kolme kertaa vuodessa. Talouden toteutumisesta tehtiin ensimmäinen raportointi 31.3.2016. Tässä toisessa raportoinnissa 7/2016 tilanteesta 31.7.2016 kerrotaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tämän raportoinnin perusteella voidaan jo arvioida kuluvan vuoden toteutumista, jonka pohjalta viedään talousarvion 2017 valmistelua eteenpäin. Kolmannessa raportoinnissa 31.10.2016 tilanteesta tehdään viimeinen arvio kuluvan vuoden talouden ennusteesta ja siinä raportoinnissa esitetään mahdolliset lisämäärärahat.

Tässä lautakunnalle tehtävässä raportoinnissa 7/2016 on käyty läpi seuraavat asiat:

  • tuloskorttien tavoitteiden toteutuminen
  • maisemataulut
  • talouden toteutuminen ja tilinpäätösennuste
  • tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen

Talouden toteuma 31.7.2016 ja ennuste

Rakennusltk TA 2016 Tot.31.7.2016 Ennuste
Toimintatulot 1 437 200 894 976 1 415 900
Toimintamenot -1 146 300 -601 776 -1 143 700
Toimintakate (netto) 290 900 293 200 272 200

 

Tulot toteutunevat budjetoitua pienempänä. Rakennuslupamaksutulot ylittyvät, vastaavasti pysäköintivirhemaksutulot alittuvat. Menojen osalta on säästynyt henkilöstökuluja.

Tarkempi analyysi tuloista ja menoista on selvitetty liitteenä olevassa seurantaraportissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden seurannan 7/2016 liitettäväksi kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.