Rakennuslautakunta, kokous 31.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Kervinen ja Susanna Savander. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä perjantaina 2.9.2016 ja se on nähtävänä maanantaina 5.9.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.