Rakennuslautakunta, kokous 31.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että ennen esityslistan mukaisten asioiden käsittelyä projektikoordinaattori Pia Aarniosalo esitteli ensi vuoden asuntomessujen tilannetta ja kokemuksia Seinäjoen messuilta.

Merkitään, että lautakunta piti hiljaisen hetken lautakunnan edesmenneen varajäsenen Terttu Mäkeläisen muistoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.