Rakennuslautakunta, kokous 31.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Jäteasiain tarkastaja:

  • § 46-49, 51-57, 59, 61-63, 65-70, 73, 79-80, 93-94, 103-110, 113-114, 130-133 Tyhjennysvälin pidennyshakemus
  • § 58, 64, 95-102, 111-112, 115-129, 134-143 Jätemaksun muutoshakemus

Johtava rakennustarkastaja:

  • § 3 Rakennustöiden keskeyttäminen ja kuuleminen, huoneistosaunan luvaton rakentaminen, As Oy Saimaankallio (lupa haettu jälkikäteen ja asia kunnossa)
  • § 5 Rakennustyön keskeyttäminen Valkolantie 8a

Kaupunginhallitus:

  • 30.05.2016 § 199, kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan rakennuslautakunnan kokouksen 30.05.2016 päätöksiin

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.