Rakennuslautakunta, kokous 31.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Kervinen ja Eija Suutari-Piispa. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä perjantaina 2.6.2017 ja se on nähtävänä maanantaina 5.6.2017.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Suutari-Piispa ja Kauko Väisänen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.