Rakennuslautakunta, kokous 31.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Korkein hallinto-oikeus
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 4.5.2017. KHO ei myöntänyt valituslupaa Kiinteistö Oy Anttolan Säästökeskuksen
rakennuslupaa koskevassa asiassa, joten myönnetty rakennuslupa on lainvoimainen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Hallinto-oikeuden päätös 17/0083/3/26.4.2017, hallinto-oikeus on kumonnut rakennuslautakunnan päätöksen 15.12.2015 § 69, jolla kiinteistön 491-522-5-92 omistajat on velvoitettu siirtämään kiinteistöllä ollut saunarakennus sille myönnetyssä rakennusluvassa osoitetulle paikalle.

Kaupunginvaltuusto
§ 43/22.5.2017, kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mikkelin kaupungin uuden rakennusjärjestyksen, joka tulee voimaan 1.7.2017.

Kaupunginhallitus
§ 142/15.5.2017, kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan mm. rakennuslautakunnan kokouksessaan 20.4.2017 tekemiin päätöksiin.

Jäteasiain tarkastaja
§ 46, 49, 58 Jätemaksun kohtuullistamis- tai vapautushakemus
§ 47-48, 50-57, 59-64 Tyhjennysvälin pidentäminen

Kuntaliitto
Yleiskirje 17.5.2017 maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.