Rakennuslautakunta, kokous 29.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja
§ 6 Päätös rakennuspaikkakohtaisesta tuotteen hyväksynnästä, BG-Liikekiinteistöt Oy/Motonet Mikkeli, Huuhkajankatu 2, rakennusluvassa 16-87

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.