Rakennuslautakunta, kokous 29.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Kortelainen ja Erja Haukijärvi. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä maanantaina 3.10.2016 ja se on nähtävänä tiistaina 4.10.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.