Rakennuslautakunta, kokous 29.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Jäteasiain tarkastaja

Jätehuoltopäätökset
§ 145-147, 149-151 Päätös tyhjennysvälin pidennyshakemuksen johdosta
§ 144, 148 Päätös jätemaksusta tehdyn muistutuksen johdosta

Kaupunginvaltuusto
§ 98 Ero rakennuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.