Rakennuslautakunta, kokous 28.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja
§ 3 Päätös rakennuspaikkakohtaisesta tuotehyväksynnästä, Päämajakoulu, Otto Mannisenkatu 10, rakennusluvassa 14-500

Hallintopäällikkö
§ 7 Pihla Kuusijärven siirto vakinaiseen pysäköinnintarkastajan virkaan
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.