Rakennuslautakunta, kokous 28.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Väisänen ja Hannu Kortelainen.