Rakennuslautakunta, kokous 28.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus:
18.1.2016 § 4, kaupunginhallitus ei käytö otto-oikeuttaan rakennuslautakunnan kokouksen 15.12.2015 päätöksiin

Hallintojohtaja:
Saatavien poistot v. 2012
§ 2
Saatavien poistot v. 2015
§ 43

Johtava rakennustarkastaja:
§ 1 Majoitusrakennuksen 2. kerroksen tilojen asettaminen käyttökieltoon tontilla 446-26-27, Puru-Pystyläntie 14

Jäteasiain tarkastaja:
§ 3 Jätemaksun muutoshakemus
§ 11 Jätemaksun oikaisupyyntö
§ 16-19, 26-27, 30, 33, 59 Jätemaksun kohtuullistamishakemus
§ 10, 25, 28-29, 32, 34-40/2015, 1-2, 4/2016 Jätemaksun vapautushakemus
§ 22-24, 45, 47-48, 54-58, 60 Tyhjennysvälin pidennyshakemus

Rakennustarkastaja
Luvattomat rakennukset
Mikkelin kaupungin Lintuniemen kylä tila Tavi RN:o 3:62
Mikkelin kaupungin Liikalan kylä tila Kaitaharju RN:o 7:40
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.