Rakennuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Peura ja Matti Piispa. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä maanantaina 30.1.2017 ja se on nähtävänä tiistaina 31.1.2017.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Haukijärvi ja Jarmo Mynttinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.