Rakennuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Päätös 16/0349/3 12.12.2016. Hallinto-oikeus on kumonnut johtavan rakennustarkastajan ja rakennuslautakunnan päätökset, jotka ovat koskeneet rakennusluvan myöntämistä Asunto Oy Lamminmäenkatu 3:lle ja hylännyt yhtiön rakennuslupahakemuksen.

Mikkelin kaupunginhallitus

Päätös 16.1.2017 § 4. Kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan mm. rakennuslautakunnan kokouksessaan 13.12.2016 tekemiin päätöksiin.

Jäteasiain tarkastaja
Jätehuoltopäätökset

2016
§ 201-203, 205-210, 212-215 Tyhjennysvälin pidennyshakemus
§ 204, 211 Muistutus jätemaksusta

2017
§ 1-2, 4-9 Tyhjennysvälin pidennyshakemus
§ 3 Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.