Rakennuslautakunta, kokous 26.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 17-18 Ovo-korvaukset

Hallintopäällikkö

§ 1 Pysäköintijärjestelyt Mikkelin joulunavaustapahtumassa 21.11.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, rakennustarkastaja

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.