Rakennuslautakunta, kokous 26.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Kervinen ja Susanna Savander.