Rakennuslautakunta, kokous 26.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.