Rakennuslautakunta, kokous 26.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Hallintojohtaja
Saatavien poistot v. 2015
§ 4, 8
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, rakennustarkastaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.