Rakennuslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Toiminnan ja talouden seuranta 3/2017, rakennuslautakunta

MliDno-2017-884

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuonna 2017 hallintokuntien toimintaa ja taloutta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavassa seurantaraportissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa 31.3. raportoidaan

  • keskeisimmät strategiset toimenpiteet
  • strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen (Asukkaiden hyvinvointi, Elinkeinojen hyvinvointi ja Ympäristön hyvinvointi)
  • kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet
  • henkilöstön määrän kehitys
  • talouden toteutuminen ja toiminalliset muutokset

Talouden toteutuma 31.3.2017 ja ennuste

Rakennus-
lautakunta
TA 2017 TOT 3/2017 Ennuste
Toimintatuotot 1 695 000 520 592 1 695 000
Toimintamenot -1 482 461 -247 614 -1 462 376
Toimintakate (netto) 212 539 272 978 232 624

 

Liitteenä seurantaraportti 3/2017: johdon analyysi, seurantaraportti ja ennuste.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden seurannan 3/2017 liitettäväksi kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Jari Laitinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.