Rakennuslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Sisäasiainministeriö
Asetus pysäköintivirhemaksusta. Asetuksessa määrätään pysäköintivirhemaksun euromäärät eri kunnissa. Mikkelissä maksu on 45 euroa 1.5.2017 alkaen. 

Jäteasiain tarkastaja
§ 20 - 23, 27 - 30, 32, 34 - 35, 37, 39 - 45 Tyhjennysvälin pidentäminen
§ 24 - 26, 31, 33, 36, 38 Jätemaksun kohtuullistamis- tai vapautushakemus

Jäteselvitysten valmistuminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.